Login
Inloggen

KCZB organiseert Frisia Cantat, zaterdag 13 oktobe

Leeuwarden - zaterdag 13 oktober 2018
Frisia Cantat een fijne dag zingen, maar ook om te luisteren. Beleef het mee!

Waarom Leeuwarden-Fryslân 2018?
Leeuwarden-Fryslân 2018 biedt iedereen kansen. Daarbij gaat het vooral om meedoen, maar het gaat ook om verbinding met Friesland en de rest van Europa. Friesland wil gastvrij zijn en ervaringen bieden en streeft daarbij concrete doelen na. Waaronder gezamenlijk zingen, nu en in de toekomst. En daar doet de KCZB graag aan mee!

Frisia Cantat een korendag die open staat voor alle koren uit het hele land die zich graag willen presenteren op verschillende podia in één van de Friese cultuursteden! Een evenement voor alle koorsoorten die de KCZB vertegenwoordigd. Maar ook koren die aangesloten bij andere korenorganisaties zijn van harte welkom.

De Friese korendag wordt al jarenlang gehouden en is uitgegroeid tot een prachtig tweejaarlijks evenement waar rond de 40 verenigingen graag voor het voetlicht treden. Voorgaande edities werden gehouden in Joure en  Bolsward, Franeker en Dokkum.
En voor 2018 kiest de organisatie voor Leeuwarden, een cultuurstad bij uitstek. Leeuwarden die voor 2018 de titel meekrijgt van dé Culturele Hoofdstad van Europa!

Om 10.00 uur is de opening in De Grote of Jacobijnerkerk in het centrum van Leeuwarden. Het evenement zal plaatsvinden op zes locaties in de binnenstad of in directe omgeving van de binnenstad. O.a. de Grote of Jacobijnerkerk, Waalsekerk, Sint Bonifatiuskerk, Koepeltheater, Doopsgezinde Kerk, Evangelisch Lutherse Kerk.
De koren worden in de gelegenheid gesteld om tweemaal twintig minuten op te treden in twee verschillende kerken. 

De sluiting zal zijn om ongeveer 17.00 uur. Samen sluiten we deze grandioze dag muzikaal af in De Grote of Jacobijnerkerk met een projectkoor, waarvoor de deelnemende koren nog een speciale uitnodiging krijgen.

Kosten en deelname
De kosten voor deelname zijn € 3,50 per koorlid (kinderkoren kunnen gratis deelnemen). Dit is inclusief een programmaboekje. 

Alle kosten dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan en moeten vóór 15 april 2018 bij onze penningmeester binnen zijn.

Opgave is alleen mogelijk via het inschrijfformulier. 
Uw opgave moet uiterlijk 15 februari 2018 binnen zijn bij het secretariaat van KCZB Regio Noord: regionoord@kczb.nl

Omdat er een maximaal aantal koren kunnen deelnemen, vindt inschrijving plaats op volgorde van binnenkomst van aanmelding. Wel houden wij rekening met een diversiteit van koorsoorten!

Medio maart 2018 krijgt u een bevestiging van uw inschrijving en begin september 2018 ontvangt u verdere informatie.

 

< klik hier voor de uitnodigingsbrief>

< klik hier voor het aanmeldingsformulier>

Informatie: regionoord@kczb.nl

Een leven lang zingen, doet u mee?