Login
Inloggen

Verzoek BUMA om opgave gezongen repertoire in 2017

Geplaatst op: 20-03-2018

De secretarissen van de koren hebben van BUMA een verzoek ontvangen over het opgeven van het gezongen repertoire in 2017.

De BUMA-premie is inbegrepen in het KCZB lidmaatschap en betaalt uw koor via de contributie aan de KCZB.
De KCZB betaalt de betreffende premie door aan BUMA.

Uit de door BUMA geïnde premies worden auteurs, componisten, tekstschrijvers etc. betaald.
 

Aan wie BUMA moet uitbetalen, wordt bepaald op basis van de muziekwerken die in het openbaar zijn uitgevoerd.
Daarom vraagt BUMA jaarlijks aan de koren een opgave van het gezongen repertoire.


U vindt het opgaveformulier op de website van BUMA.

In de van BUMA ontvangen brief/e-mail is aangegeven hoe u namens uw koor de opgave kan doen.
Voor eventuele vragen daarover kunt u contact opnemen met BUMA (zie gegevens in de brief/e-mail).

 

Door deze opgave verzamelt BUMA de informatie die nodig is om de via de korenorganisaties geïncasseerde BUMA-premie zo goed mogelijk te verdelen over auteurs en uitgevers.
 

Aangezien uw koor de BUMA-premie via de contributie al aan de KCZB heeft betaald, heeft de opgave voor uw koor geen financiële consequenties!
Het opgeven van het repertoire is niet vrijblijvend, maar als uitvloeisel van het KCZB lidmaatschap verplicht.

Als uw koor geen bericht heeft ontvangen (is het bericht mogelijk in uw spambox terecht gekomen?), wilt u dan zelf contact opnemen met Buma/Stemra:

e-mail: opgave2017@bumastemra.nl
of via tel.nr. 023 - 799 7455
Zij zullen uw vraag zo snel mogelijk beantwoorden.